joi, 27 decembrie 2012

Consilieri şcolari mai bine pregătiţi pentru elevii de gimnaziu – program de formare continuă de specialitate de tip „blended learning”Codul proiectului: 63906
Titlul proiectului: Consilieri scolari mai bine pregatiti pentru elevii de gimnaziu” – program de formare continua de specialitate de tip „blended learning” 
Beneficiar :  CMBRAE


Cele 6 module ale cursului si temele abordate

Modulul 1. Atitudini și abilități de consiliere  
        Obiectivele cursului sunt: Dobândirea cunoștințelor de bază cu privire la competențele, atribuțiile și atitudinile consilierului, la abilitățile de ascultare și de influențare ale acestuia; Asumarea rolurilor care presupun manifestarea diverselor atitudini specifice consilierului; Demonstrarea, în dezbaterile interactive și în aplicațiile practice, stăpânirii abilităților de ascultare, de influențare studiate în cadrul cursului.
Sunt abordate teme precum: Caracteristicile de personalitate și competențele consilierului, Atribuțiile și responsabilitățile consilierului școlar, Atribuțiile și responsabilitățile consilierului școlar, Atitudinile fundamentale ale consilierului, Comportamentul de asistare sau ascultare activă a persoanei consiliate, Abilitatea de a utiliza întrebările și încurajarea minimală, Parafrazarea, reflectarea sentimentelor și sumarizarea, Abilitatea de structurare a şedinţei de consiliere în cinci stadii, Focalizarea relatării clientului, directivarea și feedback-ul din partea consilierului,  Destăinuirea și interpretarea sau reformularea, Dezvoltarea personală ca formă de asistență psihologică, Dezvoltarea unei concepții pozitive despre sine ca model de dezvoltare personală, Dezvoltarea calităților personale ale consilierului școlar prin grupul de dezvoltare personală .                                                                                                                                  
                                                                                                                          

Modulul 2. Tehnici de intervenţie în consilierea psihologică a preadolescenţilor           
           Obiectivele acestui curs sunt: Cunoaşterea şi identificarea nevoilor preadolescentului şi a perturbării satisfacerii acestora; Cunoaşterea principalelor caracteristici ale crizelor de dezvoltare; Aprofundarea cunoaşterii metodelor terapeutice specifice aplicate copiilor cu tulburări afective şi de comportament.
Acest curs abordeaza urmatoarele teme: Caracteristici de vârstă ale preadolescentului şi sarcini de dezvoltare, Principalele nevoi ale preadolescentului şi perturbările satisfacerii acestora, Evenimente de viaţă şi factori de risc în preadolescenţă, Tipuri de tehnici de intervenţie utilizate în consilierea preadolescenţilor, Criza puberală – normalitate şi patologie, Abordarea anxietăţii preadolescentului, Abordarea depresiei la preadolescent, Abordarea tulburării de comportament la preadolescent, Abordarea agresivităţii preadolescentului, Experienţa pierderii la preadolescenţi, Grupul de consiliere cu preadolescenţi, Priorităţi în dezvoltarea personală a consilierului şcolar.                                          

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu