vineri, 24 septembrie 2010

Şedinţa profesorilor consilieri (2)

Vineri, 24 septembrie, ora 10, la Colegiul Naţional Bilingv George Coşbuc a avut loc şedinţa metodică a profesorilor consilieri şcolari din sectorul 2.
Ordinea de zi:
1. Recomandări privind activităţile de consiliere în anul şcolar 2010-2011
2. Proiectarea planului de activităţi al cercului metodic al profesorilor consilieri pe sectorul 2, în anul şcolar 2010-2011
3. Înscrierea la gradele didactice.
4. Probleme administrative: fişa postului, orarul, planul managerial
5. Diverse

vineri, 17 septembrie 2010

Grade didacticeMetodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
Evoluţia în carieră prin definitivarea în învăţământ şi obţinerea gradelor didactice II şi I
AICI

Formularele tip ale cererilor/fişelor de înscriere pentru obţinerea gradelor didactice în învăţământ AICI

luni, 13 septembrie 2010

Început de şcoalăCele 69 Cabinete de Asistenţă Psihopedagogică din şcolile din sectorul 2 se deschid de azi pentru elevi, părinţi şi cadre didactice.
Un an bun tuturor!

vineri, 10 septembrie 2010

Documente de evidenţă, raportare şi control

1. Portofoliul prof consilier AICI
Decizia de numire (suplinire, detaşare, titularizare) – în copie
Fişa postului vizată de directorul unităţii şcolare în care îşi desfaşoară activitatea
Curriculum Vitae
Orarul
Documente curriculare (programa şcolară, planificarea calendaristică şi a unităţilor de învăţare pentru materia predată în cadrul obligaţiei de catedră, lista manualelor şi a materialelor auxiliare utilizate la clasă)
Planul managerial al cabinetului de asistenţă psihopedagogică
Registrul de evidenţă a activităţilor specifice. În acest registru se vor înregistra şedinţele de consiliere individuală, de grup, alte activităţi desfăşurate în calitate de profesor consilier: susţinerea de lectorate cu părinţii, intervenţii în comisii la nivelul unităţii, participarea la activităţi metodice, implicarea în proiecte şi programe, studii etc)
Instrumente de lucru şi de evaluare (pentru materia predată la clasă)
Cursuri opţionale – suport de curs, materiale auxiliare
Lista materialelor aflate în dotarea cabinetului
Documente privind calitatea de mentor, formator, prof metodist, membru al consiliului consultativ al ISMB, membru în comisii etc
Calificativul acordat pentru activitatea desfăşurată în anul şcolar anterior (copie)
2. Plan managerial prof consilier AICI
3. Registru de activităţi AICI
4. Fişa postului pentru profesorii consilieri AICI
5. Fişa de evaluare a profesorului consilier AICI
6. Protocol colaborare diriginte-consilier AICI
7. Protocol de consiliere/acord părinţi AICI
8. Fişa psihopedagogică AICI

Şedinţa profesorilor consilieri


Poză din arhiva lui Tudor. Mulţumim!

Vineri, 10 septembrie, ora 9.00 la Şcoala Superioară Comercială „N. Kretzulescu” a avut loc şedinţa profesorilor consilieri şcolari din sectoarele 1-6.

Ordinea de zi:

1. Structura anului şcolar AICI
Structura reţelei şcolare cu cabinete de asistenţă psihopedagogică
Componenţa Consiliului de Administraţie al CMBRAE pentru anul şcolar 2010-2011
2. Prezentarea raportului de activitate pentru anul şcolar 2009-2010
3. Recomandări privind activitaţile de consiliere în anul şcolar 2010-2011
4. Recomandări de ordin administrativ (fişa postului, planul managerial, planificarea activităţilor la orele de obligaţie de catedră, portofoliul profesorului consilier, cereri pentru trecerea la alta tranşă de vechime, declaraţii privind obţinerea gradelor didactice, decizii de titularizare/suplinire etc)
5. Prezentări : “Eli Lilly” & “Salvaţi Copiii”
6. Diverse

Materialele prezentate AICI