vineri, 25 februarie 2011

Problematica adolescenţeiVineri, 25 februarie 2011, la Colegiul Naţional Bilingv George Coşbuc a avut loc şedinţa metodică a profesorilor consilieri din sectorul 2.

Doamna psiholog Diana Ioaneş a prezentat o consiliere de grup, o activitate de dezvoltare personală. Elevii clasei a XI-a au participat la exerciţii practice care i-au ajutat să se descopere (Prietenul Secret, Linia Vieţii).

Activitatea s-a constituit într-un punct de plecare pentru o dezbatere pe tema Problematicii adolescenţilor. Au fost prezentate cazuri, realizându-se un schimb de bune practici între consilierii reţelei.

miercuri, 23 februarie 2011

La finalul semestrului I. Bilanţ

În semestrul I al anului şcolar 2010-2011, consilierii şcolari din sectorul 2:

- au derulat cu elevi, părinţi şi profesori activităţi de consiliere individuală şi de grup pe teme de Cunoaştere şi autocunoaştere, Adaptarea elevilor la mediul şcolar, Adaptarea şcolii la nevoile elevilor in conformitate cu standardele curriculare, Optimizarea relaţiei elevi-părinţi-profesori, Stil de viaţă sănătos, Prevenirea comportamentelor agresive, Consecinţele abandonului şcolar;

- s-au implicat în studii psihosociologice la nivel de şcoală, sector, CMBRAE, alte instituţii (Studiul asupra nevoilor de dezvoltare instituţională/ analiza nevoilor elevilor/ cadrelor didactice, Studiul privind interesele profesionale ale elevilor de la clasele VII şi VIII , Studiu la nivel de scoală First Aid, Factori determinativi ai Orientarii si consilierii carierei, Studiu OSP –clasele a XII-a si a XIII-a seral, aplicarea Instrumentului ASEBA ; parteneri : ISMB ; Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. „Alexandru Obregia”, Universitatea Bucureşti - Facultatea de Psihologie, Studiul privind opţiunile şcolare si profesionale ale elevilor claselor a VIII-a, ale părinţilor acestora si ale profesorilor diriginţi, Metode şi instrumente noi pentru formarea competenţelor elevilor în managementul vieţii personale, Monitorizarea insertiei absolventilor de invatamant profesional si tehnic pe piata muncii; Deficiente de invatare –Salvati Copiii);

- au participat la cursuri de formare/perfectionare (Terapia experienţială a cuplului, adultului şi copilului, Părinţi eficace, Cursuri de parenting: „Învaţă să înţelegi copilul şi copilăria”, Utilizarea instrumentelor TIC în evaluarea si promovarea sănătăţii mintale la copil si adolescent, Diagnoza, intervenţia si prevenţia anxietăţii la copii si adolescenţi, Strategii si modele de comunicare organizaţională, Program pentru reforma educaţiei timpurii, Consultant in cariera, Tulburările prin deficit atenţional si comportament disruptiv - un subiect surmontabil (I), Tulburările prin deficit atenţiona şi comportament disruptiv - un subiect surmontabil (II)” - Tulburare opoziţionala si tulburare de conduita, Dificultăţi de învăţare, Incluziunea sociala si consilierea in cariera, Intervenţii validate ştiinţific in anxietatea de separare la copiii si adolescenţi, Intervenţii validate ştiinţific in anxietatea generalizata, Intervenţii validate ştiinţific in atacul de panica, Curs de mentor, Curs de formare psihoterapie integrative IRPI, Bazele Telelucrului, Standarde de referinta ARACIP, Conferinţa internaţională „Schimbare şi inovare în ştiinţele educaţiei”, Conferinţa de lansare a Proiectului strategic « Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei educaţii de calitate în sistemul de învăţământ preuniversitar din România, prin implementarea standardelor de referinţă », Curs Proiect Comenius BE-OK, workshop-uri profesori, părinți, elevi, Curs How to make good parents, workshop-uri cu profesori, Organizational change - Leading Dynamic Organizations" susţinut de Jorge Diener, Cursul de formare / mentorat in PRET adresat consilierilor scolari, « Teaching Across Europe-Profesor in Europa, Copiii cu autism, Îmbogăţirea şi optimizarea relaţiei de familie);

- au participat la seminarii, simpozioane, conferinţe (Combaterea violenţei în şcoli - o mai bună comunicare între şcoală, elevi şi părinţi, Al IV-lea Congres de Psihiatria Copilului si Adolescentului, Psiworld -Conferinţa Internaţionala de Psihologie, Intercultural Dialogue and Involvement through Volunteering, Seminar Naţional - Serviciile de sănătate mintală pentru copiii şi adolescenţii din România între oportunităţi şi bariere, Momente contemporane – România 2010, Conferinta Stiintifica 1-2-3 Let`s go. Promovarea unui stil de viata sanatos pentru copiii din Bucuresti, Simpozion “Metodologii pentru susţinerea in procesul de educaţie a copiilor cu dificultăţi de adaptare socio-şcolara”, Seminarul Naţional GIANT organizat de ISE Bucuresti Finantat cu sprijinul Comisiei Europene in cadrul Programului de Invatare pe Tot Parcursul Vietii, din Programul sectorial Leonardo da Vinci, Profesorii din sanatate impotriva violentei, A VII-a Conferinta nationala de sanatate mintala a copilului si adolescentului, Conferința EuroGuidance „Informare, consiliere şi orientare - posibilităţi de conectare a serviciilor din domeniu”, Conferința FDSC Nevoi emergente, Conferința "O Lume in Schimbare: Tinerii si riscul din mediul online", Seminar Managementul Proiectelor, Conferinta Tehnica de tratare a traumelor folosita in SUA, Conferinta T&T-Telework and Training project , Conferinta HeLPS Transfer project , Conferinta Modelul educational finlandez- performanţă şi excelenţă);

- au redactat articole/cărţi (articole în reviste de specialitate - Agresivitatea în comportamentul copilului şi adolescentului – cauze şi soluţii posibile, Importanţa familiei în modelarea personalităţii copilului, Despre depresie şi tratarea ei, Să înţelegem dependenţele, Lumea viselor noastre, Cu părinţii la psiholog; lucrări editate: Teste de evaluare. Caiete suport-clasele I-IV Editura Deltacart Educational, Diseminarea rezultatelor Proiectelor Comenius / Grundtvig, Ghid Consiliere și Orientare în carieră, Cum gestionăm agresivitatea adolescenţilor? Intervenţie experienţială unificatoare);

- s-au implicat în proiecte şi programe: Proiect de educaţie emoţională „Emoţiile mele”, Proiectul „Festivalul şanselor tale”, „ Noua ne pasa”, ”Centre de Orientare şi Resurse pentru Educaţia Incluzivă-Servicii educaţionale complexe pentru prevenirea si corectarea abandonului şcolar”, „Rolul lecturii in viata elevului” Parteneri: Franta, Institutul Francez din Bucureşti, „Specificitate, diversitate, toleranţă - modalitati de deschidere spre alte culturi”, „ Zâmbete creative”, „Simfonia emoţiilor”, Stagii de practica si consiliere vocationala pentru elevi in vederea integrarii lor ulterioare pe piata muncii, Proiect de Consiliere Online, Revista Şcolii, Proiectul Încă o şansă, Proiectul Grupul copiilor care ştiu să învingă anxietatea, Programul Sigur.Info, Tentaţiile adolescenţei. Codul Penal pe înţelesul tuturor, Proiectul Gândeşte cutezător, Proiectul Scoala Părinţilor, Proiectul de Formare Continua Centrata pe Scoală, Integrarea copiilor cu CES in scoală, Imaginea sacralităţii în viziunea copiilor, Educaţia copiilor romi – calea spre un loc de munca stabil, Scoală - o şansa pentru fiecare, Economie aplicata, Salvaţi Copiii - Dreptul copiilor la educaţie, Comenius BE – OK, Grundtvig How to make good parents, O şansa pentru comunitatea noastră - ediţia a III-a, Ţinta mea-liceul (ediţia a III-a), Educaţia sporeşte şansele tale, Proiect POSDRU 36217, Proiect „Eu şi copilul meu”RO 0047, Proiect POSDRU 61460, Comenius Healthy mind in a healthy body , Comenius Overcoming xenophobia, 1-2-3- Let’s go- promovarea unui stil de viata sănătos, Proiect de dezvoltare a inteligenţei emoţionale prin educaţie raţional- emotivă, Salvati Copiii - Invatam sa daruim, Proiect Comenius : Eco-Art, Tinerii in pragul vietii , Tinerii împotriva violenţei, Tehnici de Comunicare – JAR, Discriminarea de gen, Spune NU drogurilor , Program OSP, Proiect educational national ,,De la inima la inima", Reinventeaza-ti cariera, Positive ThinKing Training PoTrain, HELP – Pentru o viata fara tutun, Tineri in Europa – Un Program de Prevenire Primara a Consumului de Droguri, Dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale elevilor, 1 Decembrie - Ziua Nationala, Proiectul „Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii ” Organizarea și derularea optionalului “Valorificarea potenţialului creator uman în dezvoltarea personalităţii, conceperea unui curriculum pentru concursul naţional de proiecte didactice inter şi/sau transdisicplinare “Învăţare pentru societatea cunoaşterii”, IntelTech – Instruire în societatea cunoaşterii, CCPonline, Rezolvarea conflictelor prin comunicarea asertivă, Dezvoltarea sistemului naţional de management şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar, Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei educaţii de calitate în sistemul de învăţământ preuniversitar din România, prin implementarea standardelor de referinţă).

Aici găsiţi Raportul de activitate - An şcolar 2010-2011, semestrul I Centralizator BucureştiConsilierea psihologică a adolescenţilor

Adolescenţa este perioada de trecere dintre copilărie şi maturitate, cuprinsă (mai ales) între 13 şi 18 ani şi caracterizează prin transformări fizice, emoţionale şi cognitive extreme, dezvoltarea imboldurilor sexuale, trebuinţa de a face alegeri profesionale şi de alte tipuri, nevoia de a se adapta aşteptărilor grupului de aceeaşi vârstă.

Adolescenţii resimt o tot mai mare nevoie de independenţă. Sunt nerăbdători să îşi găsească identitatea şi să îşi cucerească locul în lume. Intensitatea transformărilor emoţionale este mai redusă faţă de perioada anterioară, însă resimt cu intensitate nelinişte, teamă, gelozie, invidie, bucurie, curiozitate, afecţiune. Încrederea în sine este relativ redusă, dar este, adesea, susţinută prin rebeliune şi sfidare, în corelaţie directă cu dorinţa de a-şi dovedi independenţa. Aceasta este o etapă în care adolescenţii încearcă roluri de adult. Pe lângă obţinerea unei identităţi unice şi integrate, adolescentul trebuie să mai achiziţioneze un nou statut în familie, deoarece relaţiile cu părinţii iau o altă formă, şi trebuie să treacă la o poziţie mai autonomă în relaţie cu întreaga lume, în special în ceea ce priveşte dezvoltarea carierei. Relaţiile cu prietenii se schimbă şi ele deoarece adolescenţii devin mai siguri pe ei şi nu mai simt nevoia să fie copii la indigo ale prietenilor lor, aşa cum era în perioada adolescenţei timpurii. Prietenii continuă să fie o sursă importantă de dezvoltare a identităţii şi a valorilor şi adolescenţii încep să aibă tot mai multe prietenii intime cu persoane de acelaşi sex sau cu persoane de sex opus. Procesele cognitive au devenit mai flexibile, capacitatea de a sesiza complexitatea situaţiilor s-a îmbunătăţit şi au scăzut egocentrismul şi tendinţa de a gândi în termeni alb/negru, ceea ce contribuie semnificativ la dezvoltarea abilităţilor de rezolvare de probleme.

Problemele frecvente ale adolescenţilor sunt reprezentate de: conflicte în familie, dificultăţi de relaţionare; abuz de substanţe (alcool, droguri etc); dificultăţi de învăţare, eşec şcolar, absenteism, abandon; stimă de sine scăzută, depresie, tentative de suicid; anxietate, fobii, tulburări somatice cu cauză psihică; tulburări ale somnului, tensiune emotională, incapacitate de a se relaxa; tulburări ale comportamentului alimentar (anorexie, bulimie); probleme afective şi sexuale; conduite agresive, violenţă, nervozitate, minciună, furt, fugă de acasă.

Consilierea psihologică a adolescenţilor este asemănătoare cu cea pentru adulţi. Adolescenţii găsesc de cele mai multe ori demersul terapeutic ca pe un loc în care îşi pot înţelege şi descoperi sentimentele, speranţele, visele şi temerile, în care se pot concentra asupra propriei lor persoane, asupra experienţelor şi a relaţiilor cu ceilalţi. O formă de consiliere foarte agreată de adolescenţi este cea de grup, deoarece reprezintă o excelentă oportunitate de a aparţine unui grup şi de a învăţa abilităţi şi modalităţi de adaptare de la persoane de vârstă apropiată şi cu probleme asemanatoare.

Metodele de acţiune au fost elaborate şi dezvoltate de către Jacob Levy Moreno şi folosesc tehnici precum: sociometria, inversiunea de rol, dublul, oglinda etc. pentru a facilita înţelegerea propriilor nevoi şi schimbări constructive, prin accesarea spontaneităţii şi creativităţii. Reproducând situaţii de viaţă într-un mediu structurat, adolescenţii pot recrea şi trăi scene care permit atât insight-ul, cât şi oportunitatea dezvoltării unor abilităţi noi. Acţiunea constituie contextul unor intervenţii psihologice care pun în mişcare resorturi şi energii, declanşând procese profunde de restructurare cu efecte de optimizare la toate nivelurile.

Psiholog Andrei Valentina – consilier şcolar Şcoala 25, Şcoala 145, Grădiniţa 235, Grădiniţa 129

vineri, 18 februarie 2011

Cercul Non-Violenţei

Activitate de consiliere:
dedicata toleranţei şi modalităţilor de rezolvare a stărilor conflictuale prin comunicare;
cunoaşterea problematicii actuale a violenţei ;
identificarea măsurilor necesare pentru controlul violenţei.

Sarcini de lucru:
Cauzele agresivităţii
Portretul agresorului
Portretul victimei
Măsuri necesare pentru controlul violenţei
Mesaje Anti Violenţă

Urmăriţi „filmul” acestei activităţi AICI

psiholog Mihaela Inocan - consilier şcolar Colegiului Naţional Spiru Haret

Prevenirea şi combaterea violenţei în şcoli

VIOLENŢA – conduită agresivă acută cu finalitate distructivă, punitivă sau transformativă.

AGRESIVITATEA – Walman defineşte agresivitatea în următoarele accepţiuni:
- tendinţa de a arăta ostilitate prin manifestarea de acte agresive;
- tendinţa de a depăşi opoziţiile întâlnite;
- tendinţa de autoafirmare prin promovarea neabătută a propriilor interese;
- hiperenergie în atitudini şi reacţii;
- tendinţa permanentă de dominare în grupul social sau comunitate.

... Consecinţele manifestăriilor agresive / violente în contextul şcolar:
Performanţe şcolare scăzute
Eşec şcolar, suspendare, excludere sau părăsirea voluntară a şcolii
Asumarea violenţei ca formă acceptabilă de rezolvare a problemelor/conflictelor
Efort suplimentar din partea profesorilor şi administraţiei pentru gestionarea problemelor de disciplină (comportamentetele disruptive de la clasă şi agresive din pauză necesită atenţie şi supraveghere suplimentară),c eea ce duce la scăderea eficienţei predării şi limitarea oportunităţilor de învăţare pentru ceilalţi elevi
Imagine negativă din partea colegilor şi a profesorilor
Marginalizarea elevului
Sentimente de izolare şi singurătate
Consumul de alcool, droguri
Acte de delicvenţă în adolescenţă
Criminalitate şi psihopatologie la vârsta adultă
(Farrington,1991; Olwus,1979)
...Strategii de prevenire şi reducere a agresivităţii în contextul şcolar
1. Introducerea părinţilor în programe de prevenţie şi intervenţie – părinţii trebuie să fie parteneri sociali ai cadrelor didactice pentru susţinerea efortului de reducere şi prevenţie a comportamentelor violente(“ recompensarea acasă a comportamentelor prosociale”).
2. Schimbarea contextelor şcolare care utilizează pedeapsa – aspectele negative din contextul şcolar care au legătură cu întărirea comportamentelor agresive pot fi: utilizarea excesivă a dezaprobării sau lipsa remarcilor de aprobare din partea profesorului sau a colegilor, experienţe de eşec şcolar, greşeli excesive, schimbări în rutina clasei, tehnici agresive de gestionare a comportamentelor violente ale copiilor
Obiectivele acestui gen de intervenţie vizează învăţarea şi utilizarea de către cadrele didatice a tehnicilor de gestionare a comportamentelor elevilor, încurajarea comportamentelor acceptate social.
3. Învăţarea de către copii a abilităţilor sociale – cei mai mulţi copii devin agresivi deoarece au un deficit de abilităţi sociale adecvate.
Obiectivele acestei strategii de intervenţie vizează învăţarea de către elevi a unor comportamente care să-i ajute să gestioneze situaţiile în care se confruntă cu comportamente agresive le celorlalţi (să ignore situaţiile, să-şi ia distanţă de aceste situaţii, să reacţioneze cu fermitate şi să solicite asistenţa profesorilor atunci când este nevoie).

Citiţi materialul integral AICI

Psiholog Silvia Diaconu, consilier şcolar la L.T.L.Blaga

Fenomenul „Bullying” în școală

Știați că ...
70% dintre elevi raportează existența fenomenului bullying înșcoală, 15% în mod regulat
9% din elevi sunt victime
7% din copiii agresori vor continua să agreseze
Băieții sunt mai mult decât fetele agresori..
Băieții iau parte mai mult la violențe fizice, fetele la fenomenul de izolare, excludere, evitare
Observatorii (Bystanders) sunt prezenți în 70%din incidente, în 3 din 20 de cazuri de bullying
Bullying-ul este…
Un act intenționat,
Presupune un dezechilibru între 2 puteri
Este tipic repetat peste timp, profesorul intevine într-un caz din 25 ...
Este o exprimare scrisă sau verbală, un act fizic sau un gest, un pattern, realizat cu intenția de a deteriora starea de bine…
CITIŢI MAI MULTE AICI (material prezentat în cadrul Seminarului cu tema „Violenţa în mediul educaţional: Sisteme cauzale şi soluţii”. Abordări sociologice, psihologice, psihopedagogice; 25 februarie, Amfiteatrul Colegiului Tehnic „Anghel Saligny")
Bullying este o formă de abuz, de la forma simplă de neglijare, la abuzul emoţional, fizic şi sexual. Conceptul de bullying cuprinde orice formă de manifestare a unor comportamente precum: violenţa verbală şi psihologică care se repetă în timp (poreclire, tachinare, ameninţare, hărţuire), intimidare fizică, ofensă precum şi alte tipuri de comportament deviant, modalităţi de a câştiga puterea în faţa altei persoane.

... Copiii care sunt agresaţi sunt nesiguri, izolaţi social, anxioşi şi au o stimă de sine scăzută.

AICI Un material realizat cu sprijinul Comisiei Europene prin Programul Grundtvig "The Bullying phenomenon – to know it and to face it . "

Coordonator de proiect : psiholog Ioana Şandru – consilier C.N. M. Viteazul

joi, 17 februarie 2011

Despre asertivitate

Comportament agresiv
Reflectǎ alegerea de a nu lua în considerare dorinţele celorlalţi concomitent cu încercarea de a-şi îndeplini propriile doleanţe. Nu implicǎ un compromis.
Adesea nu implicǎ exprimarea directǎ a dorinţelor, expectanţelor şi sentimentelor.
De cele mai multe ori, acest mod de exprimare este nepotrivit din punct de vedere social.
Exemplu: O reacţie agresivǎ din partea lui Andrei ar fi sǎ-i spunǎ lui Mihai : ”Numai pentru cǎ tu eşti prost şi nu înţelegi, nu-i laşi pe alţii sǎ fie atenţi!”

Comportamentul pasiv
Formulare a mesajului care reflectǎ alegerea de a nu lua în considerare propriile dorinţe, concomitent cu acceptarea îndeplinirii dorinţelor celorlalţi.
Implicǎ:
fie eşecul în exprimarea propriilor dorinţe ,expectanţe şi sentimente ,
fie exprimarea indirectǎ a dorinţelor expectanţelor sentimentelor, care poate implica minimalizarea importanţei acestora.
Exemplu: o reacţie pasivǎ din partea lui Andrei ar fi sǎ nu-i spunǎ nimic lui Mihai şi sǎ încearce sǎ-l ignore şi sǎ fie atent, în pofida bruiajului.

ASERTIVITATEA
Tehnică de comunicare
Vizează RESPECTUL faţă de sine şi de alţii
Tehnica utilizată în 1977,de Alberti,în contra-condiţionarea anxietăţii.

Atingerea unei funcţionări asertive nu este un scop în sine, ci mai degrabă :
Menţinerea respectului faţă de sine şi de alţii.
Ameliorarea comunicării.
Ameliorarea sau dispariţia unor simptome de anxietate interpersonală.

Valorile legate de asertivitate
1. Conştientizare de sine - Cunoaşterea propriilor obiective şi comportamente, raţiunile care determină aceste comportamente.
2. Acceptare de sine - Perspectivă pozitivă în faţa greşelilor şi slăbiciunilor omeneşti de care persoana dă dovadă.
3. Onestitate - Expresie verbală şi nonverbală congruentă şi autentică a gândurilor, emoţiilor şi intenţiilor.
4. Empatie - Înţelegerea şi acceptarea experienţelor şi emoţiilor celorlalţi ca valide din punctul lor de vedere.
5. Responsabilitate - Asumarea proprietăţii asupra propriilor gânduri, emoţii, nevoi, dorinţe şi expectaţii, asumarea proprietăţii asupra consecinţelor acţiunilor sale.
6. Mutualitate - Acceptarea unei alte persoane ca egal şi demonstrarea deschiderii de a negocia de pe o poziţie win – win (câştigi – câştigi).

Pentru a deveni o persoană sigură de sine:
Vorbeşte tare şi clar
Limbajul nonverbal este congruent cu cel verbal
Exprimă emoţiile
Eşti capabil de a - i critica pe alţii
Exprimă dorinţele clar şi deschis
Eşti capabil să ceri ajutor şi favoruri
Reacţioneză adecvat la critică
Îţi permiţi să faci greşeli
Ştii să spui NU

DREPTURILE ASERTIVE
Dreptul de:
• a decide care sunt scopurile şi priorităţile personale;
• a avea valori, convingeri, opinii proprii;
• a nu te justifica şi a nu da explicaţii privind viaţa ta;
• a spune celorlalţi cum ai dori să se poarte cu tine;
• a te exprima fără să-i răneşti pe ceilalţi;
• a spune NU, NU ŞTIU, NU ÎNŢELEG sau NU MĂ INTERESEAZĂ!
• a cere informaţii şi ajutor;
• a face greşeli;
• a te răzgândi;
• a fi acceptat ca imperfect;
• a avea uneori performanţe mai scăzute decât potenţialul tău;
• a avea relaţii de prietenie cu persoane cu care te simţi confortabil;
• a-ţi schimba prietenii;
• a-ţi dezvolta viaţa aşa cum îţi doreşti.


Bibliografie:
1. Gabriela Lemeni, Mircea Miclea(coordonatori). Consiliere si orientare – Ghid de educatie pentru cariera, Editura ASCR, Cluj- Napoca, 2004
2. Adriana Baban (coordonator). Consiliere educationala – Ghid metodologic pentru orele de dirigentie si consiliere. Cluj- Napoca, 2003
3. Stefan G. Hofmann, Michael W. Otto. Cognitive Behavioral Therapy for Social Anxiety Disorder (Practical Clinical Guidebooks Series)

Psiholog Silvia Diaconu, consilier şcolar la L.T.L.Blagamarți, 15 februarie 2011

GIANT – Guidance Innovative Actions and New Tools

GIANT – Guidance Innovative Actions and New Tools (Acţiuni inovative şi noi instrumente în consiliere) este un proiect LEONARDO DA VINCI - LIFE LONG LEARNING – Subcomponenta: Transfer de inovaţie.
Promotor: Italia
Parteneri: Spania, România
Activităţi: Instituţii publice din 4 regiuni din Italia vor dezvolta un plan de activităţi pentru a aplica la nivel local metoda de conectare tehnică şi metodologică între persoanele care furnizează servicii de consiliere şi orientare, cu o atenţie specială pentru iniţiativele ce vizează tinerii sub 25 de ani. Partenerilor din Spania şi România le revine sarcina de a analiza posibilitatea transferului experienţei italiene în contextul pieţei de consiliere din ţările lor.
Rezultate: Instrumente metodologice de suport adresate practicienilor şi decidenţilor din cadrul serviciilor de consiliere şi orientare; ghid de implementare a dispozitivului de coordonare tehnică în aria consilierii şi orientării
Mai multe despre proiect AICI.
psiholog Mihaela Inocan - consilier şcolar Colegiului Naţional Spiru Haret

Congres de Psihiatrie a Copilului si Adolescentului

Al III-lea Congres de Psihiatrie a Copilului si Adolescentului a strans laolalta in cele 4 zile de desfasurare peste 250 de specialisti din Romania si din strainatate. Acestia au discutat despre intelegerea si tratamentul bolilor mintale ale copiilor si adolescentilor.

Unul dintre obiectivele Congresului a fost stabilirea unei strategii comune de abordare a unei tulburari des intalnite in ultimii ani, ADHD-ul. Au fost implicati in dezbatere medici psihologi, psihiatri si neuropsihiatri de copii, dar si familiile copiilor cu ADHD.
Principalele teme abordate au fost: Sanatatea mintala a copilului si adolescentului din perspectiva echipei multidisciplinare, Autism si ADHD - de la evaluare la tratament si integrare sociala si scolara.

Participant la Congres, psiholog Mihaela Inocan - consilier şcolar Colegiului Naţional Spiru Haret

Zâmbete creative - "Orasul nostru"


Grup de dezvoltare personală intitulat "Zâmbete creative", realizat în parteneriat cu Asociaţia IMPACT.

Grupul a fost realizat cu copii de clasa a IV-a, în cadrul Şcolii Nr. 24, în perioada octombrie 2010 - ianuarie 2011 (10 şedinţe) şi a avut ca scop dezvoltarea creativităţii copiilor ca metoda alternativă de comunicare şi petrecere a timpului liber, vizând diminuarea comportamentelor agresive dintre elevi.
"Orasul nostru" este o activitate artterapeutica. Metodele utilizate sunt desenul si dramaterapie.
Copiilor li s-a cerut sa-si imagineze ca se afla pe o platforma goala pe care trebuie sa intemeieze un oras. Fiecare trebuia sa isi gasesca un rol, o functie in baza careia sa actioneze pentru a intemeia orasul. Copiii au desenat o harta a orasului. Apoi au jucat fiecare rolul ales si au interactionat prin aceste roluri. Au jucat scena inaugurarii orasului, in care un reporter a luat interviuri locuitorilor orasului (primarului, starului rock, dansatorei , constructorului, invatatoarei si medicului stomatolog – functiile pe care si le-au ales copiii).
Psiholog Raluca Antonescu – consilier şcolar Şcoala nr. 24, Şcoala nr. 28, Grădiniţa nr. 138

Zâmbete creative - "A primi şi a dărui din suflet"


Grup de dezvoltare personală intitulat "Zâmbete creative", realizat în parteneriat cu Asociaţia IMPACT.

Grupul a fost realizat cu copii de clasa a IV-a, în cadrul Şcolii Nr. 24, în perioada octombrie 2010 - ianuarie 2011 (10 şedinţe) şi a avut ca scop dezvoltarea creativităţii copiilor ca metoda alternativă de comunicare şi petrecere a timpului liber, vizând diminuarea comportamentelor agresive dintre elevi.
"A primi si a dărui din suflet - Felicitare pentru cineva drag" este o activitate artterapeutica. Face apel la metoda colajului. Copiii se gândesc la o persoană dragă, o persoană pe care nu au mai vazut-o demult şi căreia ar vrea să-i adreseze câteva cuvinte; apoi realizează pentru acea persoană o felicitare în care scriu un mesaj de mulţumire, un compliment, ceva ce nu au avut ocazia să spună până acum.
Psiholog Raluca Antonescu – consilier şcolar Şcoala nr. 24, Şcoala nr. 28, Grădiniţa nr. 138

luni, 14 februarie 2011

Zâmbete creative - "Monstrul meu şi magicianul din mine"


Grup de dezvoltare personală intitulat "Zâmbete creative", realizat în parteneriat cu Asociaţia IMPACT.

Grupul a fost realizat cu copii de clasa a IV-a, în cadrul Şcolii Nr. 24, în perioada octombrie 2010 - ianuarie 2011 (10 şedinţe) şi a avut ca scop dezvoltarea creativităţii copiilor ca metoda alternativă de comunicare şi petrecere a timpului liber, vizând diminuarea comportamentelor agresive dintre elevi.
"Monstrul meu si magicianul din mine" este o activitate artterapeutica care imbina modelajul in plastilina cu jocul de rol.

Copiii au modelat din plastilina monstrul lor interior (acele comportamente si reactii care-i conduc la situatii problematice) si magicianul interior (resursele utilizate in rezolvarea problemei); apoi au prezentat un dialog intre cele doua personaje, dialog in care s-au imprietenit (cele doua contrarii au fost integrate).

Psiholog Raluca Antonescu – consilier şcolar Şcoala nr. 24, Şcoala nr. 28, Grădiniţa nr. 138

Zâmbete creative - "Simfonia emotiilor"Grup de dezvoltare personală intitulat "Zâmbete creative", realizat în parteneriat cu Asociaţia IMPACT.

Grupul a fost realizat cu copii de clasa a IV-a, în cadrul Şcolii Nr. 24, în perioada octombrie 2010 - ianuarie 2011 (10 şedinţe) şi a avut ca scop dezvoltarea creativităţii copiilor ca metoda alternativă de comunicare şi petrecere a timpului liber, vizând diminuarea comportamentelor agresive dintre elevi.
"Simfonia emotiilor" este o activitate artterapeutica. Metodele utilizate sunt: colaj, muzica, dans.

Copiii isi construiesc instrumente muzicale din sticle de plastic sau borcane si paste fainoase, boabe de orez sau fasole. Ornează aceste instrumente astfel incat sa le placa. Apoi propun fiecare cate un ritm pe care- l realizează cu instrumentul sau. Ceilalti repeta cu instrumentele lor ritmul.

Fiecare copil, pe rand, joacă rolul de dirijor, iar ceilalti de orchestra. Dirijorul ii pune sa cante simultan sau pe fiecare in parte, mai incet sau mai tare, iar cei din orchestra trebuie sa tina ritmul si sa cante dupa indicatiile lui.

In finalul activitatii, copiii propun cate o incantatie pentru fericire, tristete, furie, teama, plictiseala, prietenie etc.

Psiholog Raluca Antonescu – consilier şcolar Şcoala nr. 24, Şcoala nr. 28, Grădiniţa nr. 138

Zâmbete creative - "Mânuţele lui Picasso"

Grup de dezvoltare personală intitulat "Zâmbete creative", realizat în parteneriat cu Asociaţia IMPACT.

Grupul a fost realizat cu copii de clasa a IV-a, în cadrul Şcolii Nr. 24, în perioada octombrie 2010 - ianuarie 2011 (10 şedinţe) şi a avut ca scop dezvoltarea creativităţii copiilor ca metoda alternativă de comunicare şi petrecere a timpului liber, vizând diminuarea comportamentelor agresive dintre elevi.
"Manutele lui Picasso" este o activitate artterapeutica care face apel la metoda picturii cu degetele.

Copiii isi deseneaza conturul mainii stangi pe o foaie de hartie. Apoi trebuie sa umple acel contur cu buline facute cu degetele inmuiate in tempera. La final trebuie sa rezulte o plansa cu mainile tuturor copiilor din grup (o miniatura a grupului), fiecare mana fiind pictata in stilul ei.

Psiholog Raluca Antonescu – consilier şcolar Şcoala nr. 24, Şcoala nr. 28, Grădiniţa nr. 138

Zâmbete creative - "Mincinosul"

Grup de dezvoltare personală intitulat "Zâmbete creative", realizat în parteneriat cu Asociaţia IMPACT.

Grupul a fost realizat cu copii de clasa a IV-a, în cadrul Şcolii Nr. 24, în perioada octombrie 2010 - ianuarie 2011 (10 şedinţe) şi a avut ca scop dezvoltarea creativităţii copiilor ca metoda alternativă de comunicare şi petrecere a timpului liber, vizând diminuarea comportamentelor agresive dintre elevi.

"Mincinosul" este o activitate ludica ce vizeaza comunicarea nonverbala. Un copil trebuie sa imite o activitate. Un altul vine si il intreaba ce face, iar el trebuie sa raspunda cu o minciuna. Copilul care l-a intrebat pe primul ce face trebuie sa imite activitatea din raspunsul primului si sa minta la randul lui cand este intrebat ce face.Activitatea se continua pana cand toti copiii au imitat cel putin o data o activitate.
Psiholog Raluca Antonescu – consilier şcolar Şcoala nr. 24, Şcoala nr. 28, Grădiniţa nr. 138

MulticulturalitateOra de Cultură Civică, la clasa a VII-a, la Şcoala Nr. 28.

Activitate de prezentare de proiecte. Tema proiectelor a fost "Comunitatea internaţională -multiculturalitate". Elevii au realizat proiecte prin care au prezentat aspecte importante din cultura şi civilizaţia unor ţări. In imagini apar prezentate Egiptul şi Iordania.

Psiholog Raluca Antonescu – consilier şcolar Şcoala nr. 24, Şcoala nr. 28, Grădiniţa nr. 138

sâmbătă, 12 februarie 2011

Dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale elevilor

Cursul “Dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale elevilor” este parte componentă a proiectului Metode inovative în formarea personalului didactic pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale elevilor derulat de FDSC.

„Astăzi educaţia trebuie să creeze premisa dezvoltării unei societăţi în permanentă mişcare punând la dispoziţia oamenilor instrumentele prin care aceştia să îşi poată găsi mai uşor drumul în viaţă. Pentru un copil care traieşte “era exploziei informaţionale” este aproape imposibil ca fără un set de cunoştinte şi abilităţi acumulate la o vârsta fragedă să fie capabil sa facă faţă provocărilor şi constrângerilor lumii moderne. Programul de formare a competenţelor de dezvoltare a abilităţilor de viaţă la copii şi tineri se adresează profesioniştilor din domeniul educaţiei pentru ca aceştia să devină capabili să pregătească copiii şi tinerii cu care lucrează în mod direct sau indirect pentru o viaţă de adult responsabil.”

Tematica programului de formare:

Concepte în domeniul abilităţilor de viaţă
Tipuri de abilităţi de viaţă
Modele teoretice şi practice de abilităţi de viaţă
Definirea şi selectarea abilităţilor de viaţă
Prezentarea abilităţii de viaăţ şi descrierea ei în termeni comportamentali
Dezvoltarea abilităţilor de viaţă
Evaluarea abilităţilor de viaţă
Schiţă de proiect pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă la copii şi tineri

Mai multe AICI.

psiholog Mihaela Inocan - consilier şcolar Colegiului Naţional Spiru Haret

vineri, 11 februarie 2011

În „Clasa divizată”...Lecţia despre discriminare.

psiholog Mihaela Inocan - consilier şcolar Colegiului Naţional Spiru Haret
Experimentul "ochi albaştri - ochi căprui". Mai multe AICI

Parada liceelor


Pe 19 septembrie 2010, cu ocazia manifestărilor dedicate Zilelor Municipiului Bucureşti - ediţie aniversară la 550 de ani de la atestarea documentară a oraşului, elevii din cele 105 licee bucureştene, însoţiţi de profesorii lor, au organizat o paradă a liceelor.

psiholog Mihaela Inocan - consilier şcolar Colegiului Naţional Spiru Haret