duminică, 27 martie 2011

Responsabilitate individuală. Prevenire HIV/SIDA


Fundaţia Tineri pentru Tineri organizează cursul "Responsabilitate individuală. Prevenire HIV/SIDA" (4 module, 6 credite transferabile).

Cursurile se derulează în urmatoarele perioade: 25-27 februarie, 25-27 martie, 1-3 aprilie, 8-10 aprilie, 15-17 aprilie.

Temele cursului au fost grupate în 4 module:

Modulul I. Prevenirea HIV/SIDA & Sănătatea reproducerii

Modulul II. Stigmă şi discriminare

Modulul III. Implicare activă

Modulul IV. Educaţie non-formală

Mai multe AICI.


Învaţă cum se „Iubeşte cu cap! Până peste cap!”.


Citiţi şi despre… proiecte, programe, campanii, voluntariat…

Consilierii noştri, participanţi la curs în perioada 25-27 martie: Clara Ruse, Raluca Antonescu, Mihaela Constantin, Carmen Mihalache, Ada Cialîcu, Eta Şerbănoiu.

vineri, 25 martie 2011

Şedinţa profesorilor consilieri

Vineri, 25 martie 2011, la Şcoala Superioară Comercială N. Kreţulescu a avut loc şedinţa profesorilor consilieri şcolari din sectoarele 1-6.

Ordinea de zi:
1. Prezentarea rezultatelor studiului privind relaţia dintre nivelul de trai şi absenteism ca premisă a abandonului şcolar AICI
2. Gradaţia de merit. Restrângerea de activitate
3. Evenimente educaţionale: Târgul Educaţiei, Campania Globală pentru Educaţie
4. Diverse: cursuri, studii, proiecte europene, aspecte administrative.

sâmbătă, 19 martie 2011

Educaţie pentru sănătateIn perioada 13-17 martie 2011 la Sinaia s-au desfăşurat cursurile adresate factorilor de decizie din sistemul naţional de educaţie. Proiectul “Oferte educaţionale inclusive extracurriculare şi extraşcolare pentru formarea stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active pentru copii din comunităţi dezavantajate cu precădere rurale în învăţământul preuniversitar din Romania” este implementat de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în parteneriat cu Fundaţia Tineri pentru Tineri sub egida “Fericirea se naşte din sănătate”.

Proiectul urmăreşte dezvoltarea unor competenţe cheie cum ar fi: utilizarea unor noţiuni, concepte, legi şi principii specifice pentru sănătate, investigarea şi rezolvarea unor probleme vizând sănătatea şi promovarea unor valori şi atitudini de tipul: formarea unui stil de viaţă sănătos, respectul şi implicit responsabilitatea faţă de viaţa personală, sănătatea proprie şi a celorlalţi, dezvoltarea toleranţei si solidarităţii faţă de persoanele aflate în dificultate, dobândirea unui comportament ecologic etc.

Participanţii au fost instruiţi în Educaţie pentru sănătate în vederea promovării şi susţinerii implementării ofertelor educaţionale extracurriculare şi extraşcolare privind stilul de viaţă sănătos la nivelul comunităţii din care fac parte.

Cursul a fost structurat în 8 module:

Modulul 1: Introducere în stil de viaţă sănătos
Modulul 2: Educaţia în sănătate
Modulul 3: Comportament responsabil în sănătate
Modulul 4: Comunicarea şi motivarea factorilor cointeresaţi
Modulul 5: Principii de planificare, implementare, evaluare
Modulul 6: Elaboarea de strategii/ politici publice
Modulul 7: Promovarea programelor
Modulul 8: Practica – Construirea unei strategii

In ciuda conţinutului destul de neprietenos, fundaţia Tineri pentru Tineri a reusit prin formatorii săi de excepţie (si implicit prin activităţi creative) să ne familiarizeze cu ceea ce înseamnă educaţia pentru sanatate si cum poate fi promovata.
Pe langa acestea, cursul a oferit ocazia schimbului de experienţă cu consilieri din toata ţara (dat fiind ca fiecare judet a fost reprezentat printr-un consilier şi 4 inspectori).

Am surprins parte din activităţi în imaginile de mai sus pe care vi le pun la dispoziţie pentru a împărtăşi puţin din atmosfera de la Sinaia.

psiholog Clara Ruse – consilier şcolar Şcoala 66 şi Şcoala 77
vineri, 18 martie 2011

Parteneriatul Şcoală – Sănătate pentru ADHD

Joi, 17 martie 2011, a avut loc lansarea Programului educaţional “ Recunoaşteţi ADHD” care are drept scop implementarea unui sistem integrat de servicii complexe de sănătate şi educaţie, adresat copiilor cu ADHD şi familiilor acestora. Programul se va desfăşura în conformitate cu Protocolul încheiat între Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS), Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog (CNSMLA) şi Eli Lilly România.

Extras din materialul de prezentare:

Despre Parteneriat
■ Parteneriat la nivel naţional între Ministerul Educaţiei, Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Eli Lilly România.
■ Parteneriatul îşi propune realizarea unui proiect pilot pentru implementarea unui sistem integrat de servicii complexe de sănătate şi educaţie adresat copiilor cu ADHD.
■ Acest lucru va fi posibil prin crearea unor echipe de acţiune la nivel local formate din specialişti în psihiatria copilului şi psihologi pe de o parte, şi cadre didactice şi consilieri şcolari, pe de alta parte.
Proiectul va fi derulat în 14 centre în 2011, urmând a fi extins în viitor.

“Acceptă-mă, înţelege-mă, învaţă-mă” este deviza sub care va funcţiona acest program.

Reflectarea evenimentului în presă: Avantaje, Evenimentul Zilei, Adevărul.
Notă: Cursurile de formare pentru consilierii şcolari din sectorul 2 se vor derula pe 8 aprilie şi 13 mai 2011.

luni, 7 martie 2011

Integrarea socială a copilului cu dizabilităţiIn perioada 7-9 martie consilierii şcolari din sectorul 2 participă la cursul “Rolul cadrelor didactice în integrarea socială a copilului cu dizabilităţi” din cadrul proiectului implementat de către Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale cu titlul "Creşterea capacităţii autorităţilor publice locale din Romania în vederea sprijinirii copiilor cu dizabilităţi în cadrul propriilor familii”.

Problematica abordată în cadrul cursului:

Specificul copilului cu dizabilităţi şi nevoile familiei: cadru general; nevoile de dezvoltare ale copilului
Comunicarea cu copilul cu dizabilităţi, nevoile familiei, modelul biopsihoscial
Principii de acţiune în activitatea cadrelor didactice: oferirea de informaţii şi transparenţă în luarea deciziilor
Principii de acţiune: Respectarea principiilor fundamentale privind protecţia drepturilor copilului
Principii de acţiune: servicii educaţionale specializate, depăşirea limitelor proprii profesionale şi personale, manifestarea empatiei
Drepturile copilului cu dizabilităţi în legislaţia internaţională şi internă
Implicarea factorilor responsabili în sprijinirea copilului cu dizabilităţi
Competenţele cadrelor didactice în domeniul prevenirii
Competenţele specializate ale cadrelor didactice. Competenţele de comunicare
Competenţele consiliere. Sindromul de epuizare profesională.
Competenţele de lucru în echipa interdisciplinară
Furnizor de formare CRFPS PRO VOCATIE.
Mulţumim pentru poze Amaliei.

vineri, 4 martie 2011

Studiu privind relaţia dintre nivelul de trai şi absenteism ca premisă a abandonului şcolar

Studiul a fost realizat de Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională şi Centrul Municipiului Bucureşti de Asistenţă Psihopedagogică în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti în perioada 24 ianuarie – 24 februarie 2011.
"Absenteismul şcolar este definit de specialişti ca o problemă socială, explicată în mod frecvent ca o caracteristică socio-culturală a mediului din care provine elevul: mediul urban, familii sărace. Psihologii consideră comportamentul celui care absentează ca un tip de conduită evazionsită stabilă, permanentă ce reflectă o atitudine de lipsă de respect, interes, motivaţie şi încredere în educaţia şcolară. Este o formă de agresivitate pasivă împotriva şcolii, ca un mecanism de apărare al elevului, care culminează cu abandonul şcolar.

În ultimele decenii, absenteismul şcolar a dezvoltat o dinamică spectaculoasă. De exemplu, în prezent, împinşi de la spate de lipsa banilor, părinţii preferă să-şi trimită copiii la muncă, nu la şcoală. Potrivit unui studiu realizat de Centrul Educaţia 2000+ şi UNICEF, absenteismul şcolar a crescut cu 10 procente, ca urmare a crizei, iar de aici la abandonul şcolar nu e decât un pas. (A. Nedelcu, 2010)

Când elevii încep să lipsească de la şcoală sistematic şi generalizat, putem considera că acest acest comportament indică existenţa unor probleme, care de cele multe ori se dovedesc a fi grave, iar intervenţiile tradive. Principalul rezultat asociat cu absenteismul este abandonul şcolar. Acest fenomen este corelat din punct de vedere statistic cu o serie de variabile: probleme de disciplină, atitudinea părinţilor faţă de şcoală, presiunea grupului, consumul de substanţe, metode şi strategii didactice inadecvate, disfuncţii în evaluare, frica de examene, stilul de predare- învăţare, etc. Factorii care conduc la creşterea abandonului şcolar sunt: dificultăţile materiale, criza economică, sărăcia, modelul parental, dezorganizarea familiei, implicarea în activităţi aflate la limita legii, accesul mai mult sau mai putin echivoc pe piaţa muncii, încrederea scăzută în sistemul educaţional. Specialiştii consideră că, în România, cea mai mare problemă este nu accesul la educaţie, ci menţinerea elevului într-o formă de învăţământ."

Citiţi studiul AICI .