marți, 25 septembrie 2012

„Consilieri şcolari mai bine pregătiţi pentru elevii de gimnaziu” – program de formare continuă de specialitate de tip „blended learning”Axa prioritară : 1. „Educaţia şi formarea profesională în spijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie : 1.3. “Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”
Titlul proiectului : Consilieri şcolari mai bine pregătiţi pentru elevii de gimnaziu” – program de formare continuă de specialitate de tip „blended learning”
Cod contract : POSDRU/87/1.3/S/63906
Beneficiar : Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională

22-23 septembrie 2012, Universitatea București

Prima grupă de consilieri școlari din sectorul 2 a parcurs modulul "Tehnici de intervenţie în consilierea psihologică a preadolescenţilor", formator: MARINA BADEA.