vineri, 18 februarie 2011

Prevenirea şi combaterea violenţei în şcoli

VIOLENŢA – conduită agresivă acută cu finalitate distructivă, punitivă sau transformativă.

AGRESIVITATEA – Walman defineşte agresivitatea în următoarele accepţiuni:
- tendinţa de a arăta ostilitate prin manifestarea de acte agresive;
- tendinţa de a depăşi opoziţiile întâlnite;
- tendinţa de autoafirmare prin promovarea neabătută a propriilor interese;
- hiperenergie în atitudini şi reacţii;
- tendinţa permanentă de dominare în grupul social sau comunitate.

... Consecinţele manifestăriilor agresive / violente în contextul şcolar:
Performanţe şcolare scăzute
Eşec şcolar, suspendare, excludere sau părăsirea voluntară a şcolii
Asumarea violenţei ca formă acceptabilă de rezolvare a problemelor/conflictelor
Efort suplimentar din partea profesorilor şi administraţiei pentru gestionarea problemelor de disciplină (comportamentetele disruptive de la clasă şi agresive din pauză necesită atenţie şi supraveghere suplimentară),c eea ce duce la scăderea eficienţei predării şi limitarea oportunităţilor de învăţare pentru ceilalţi elevi
Imagine negativă din partea colegilor şi a profesorilor
Marginalizarea elevului
Sentimente de izolare şi singurătate
Consumul de alcool, droguri
Acte de delicvenţă în adolescenţă
Criminalitate şi psihopatologie la vârsta adultă
(Farrington,1991; Olwus,1979)
...Strategii de prevenire şi reducere a agresivităţii în contextul şcolar
1. Introducerea părinţilor în programe de prevenţie şi intervenţie – părinţii trebuie să fie parteneri sociali ai cadrelor didactice pentru susţinerea efortului de reducere şi prevenţie a comportamentelor violente(“ recompensarea acasă a comportamentelor prosociale”).
2. Schimbarea contextelor şcolare care utilizează pedeapsa – aspectele negative din contextul şcolar care au legătură cu întărirea comportamentelor agresive pot fi: utilizarea excesivă a dezaprobării sau lipsa remarcilor de aprobare din partea profesorului sau a colegilor, experienţe de eşec şcolar, greşeli excesive, schimbări în rutina clasei, tehnici agresive de gestionare a comportamentelor violente ale copiilor
Obiectivele acestui gen de intervenţie vizează învăţarea şi utilizarea de către cadrele didatice a tehnicilor de gestionare a comportamentelor elevilor, încurajarea comportamentelor acceptate social.
3. Învăţarea de către copii a abilităţilor sociale – cei mai mulţi copii devin agresivi deoarece au un deficit de abilităţi sociale adecvate.
Obiectivele acestei strategii de intervenţie vizează învăţarea de către elevi a unor comportamente care să-i ajute să gestioneze situaţiile în care se confruntă cu comportamente agresive le celorlalţi (să ignore situaţiile, să-şi ia distanţă de aceste situaţii, să reacţioneze cu fermitate şi să solicite asistenţa profesorilor atunci când este nevoie).

Citiţi materialul integral AICI

Psiholog Silvia Diaconu, consilier şcolar la L.T.L.Blaga

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu