vineri, 10 septembrie 2010

Documente de evidenţă, raportare şi control

1. Portofoliul prof consilier AICI
Decizia de numire (suplinire, detaşare, titularizare) – în copie
Fişa postului vizată de directorul unităţii şcolare în care îşi desfaşoară activitatea
Curriculum Vitae
Orarul
Documente curriculare (programa şcolară, planificarea calendaristică şi a unităţilor de învăţare pentru materia predată în cadrul obligaţiei de catedră, lista manualelor şi a materialelor auxiliare utilizate la clasă)
Planul managerial al cabinetului de asistenţă psihopedagogică
Registrul de evidenţă a activităţilor specifice. În acest registru se vor înregistra şedinţele de consiliere individuală, de grup, alte activităţi desfăşurate în calitate de profesor consilier: susţinerea de lectorate cu părinţii, intervenţii în comisii la nivelul unităţii, participarea la activităţi metodice, implicarea în proiecte şi programe, studii etc)
Instrumente de lucru şi de evaluare (pentru materia predată la clasă)
Cursuri opţionale – suport de curs, materiale auxiliare
Lista materialelor aflate în dotarea cabinetului
Documente privind calitatea de mentor, formator, prof metodist, membru al consiliului consultativ al ISMB, membru în comisii etc
Calificativul acordat pentru activitatea desfăşurată în anul şcolar anterior (copie)
2. Plan managerial prof consilier AICI
3. Registru de activităţi AICI
4. Fişa postului pentru profesorii consilieri AICI
5. Fişa de evaluare a profesorului consilier AICI
6. Protocol colaborare diriginte-consilier AICI
7. Protocol de consiliere/acord părinţi AICI
8. Fişa psihopedagogică AICI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu