vineri, 29 octombrie 2010

DELETE Violenţa


Vineri, 29 octombrie 2010, consilierii şcolari din sectorul 2 s-au întâlnit în şedinţă metodică la Şcoala Nr 27 “Principesa Ileana”.

Marcela Călineci (CMBRAE) a prezentat lecţia de consiliere “DELETE Violenţa”.

Elevii clasei a IV-a B au răspuns întrebării “Ce este violenţa?” (ameninţă, intimidează, ironizează pe alţii; manifestă agresivitate fizică faţă de alţii; distruge bunurile celorlalţi; relaţionează defectuos cu alţii - nu ţine de supravieţuire; încalcă drepturile celorlalţi), au lucrat în ateliere (Detectiv Portrete) şi au găsit soluţii pentru a combate comportamentul violent (câteva soluţii : comunicarea, încrederea în sine, persoanele resursă, medierea conflictelor, exprimarea emoţiilor, evenimentele educaţionale, toleranţă, empatie, simţul umorului…).

sâmbătă, 23 octombrie 2010

Orientare şcolară şi profesionalăCMBRAE/CMBAP realizează Studiul anual privind opţiunile şcolare şi profesionale ale elevilor claselor a VIII-a, ale părinţilor acestora şi ale profesorilor diriginţi, în perioada octombrie – noiembrie 2010.
OBIECTIVELE STUDIULUI
• Identificarea intenţiei de continuare a studiilor după terminarea clasei a VIII-a
• Identificarea avantajelor absolvirii unei forme de învăţământ liceal sau de tip SAM
• Identificarea distribuţiei opţiunilor şcolare pe filiere şi specializări/calificări
• Identificarea factorilor şi motivelor care stau la baza opţiunilor şcolare exprimate
• Identificare modalităţilor prin care şcoala poate oferi sprijin elevilor şi părinţilor acestora în procesul de orientare şcolară şi profesională

Despre severitateSeveritatea este asociată unor comportamente rigide şi exigente, ceea ce ne duce cu gândul la o persoană relativ rezistentă la schimbare. Creşterea şi dezvoltarea copiilor ne solicită un efort permanent de adaptare la situaţii noi, neprevăzute. Adoptarea unei atitudini severe în educarea copiilor va duce în timp la blocaje relaţionale. Ele apar ca urmare a imposibilităţii de a empatiza, de a înţelege în mod adecvat nevoile copiilor sau a aprecierii incorecte a aptitudinilor lor la un anumit moment.

Mai mult decât severitate, pentru eficienţa acţiunilor educative, este nevoie să fim consecvenţi, deoarece copiii asimilează mai întîi comportamentele (imită ce fac părinţii) şi abia apoi informaţiile (ceea ce le spun adulţii).

La fel de important pentru dezvoltarea lor armonioasă este nevoie să le asigurăm un cadru cu limite şi reguli clare şi coerente şi să-i ajutăm să înţeleagă rolul acestora.
consilier şcolar - psiholog Sorina Vrană, Şcoala 52 şi Şcoala 71

Eu şi copilul meuMinisterul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în parteneriat cu Insprectoratul General al Poliţiei Române şi Agenţia Naţională Antidrog derulealează proiectul „Formare familială în abilităţi educative pentru prevenirea consumului de tutun, alcool şi droguri”, finanţat prin Mecanismul Financiar al SEE. Parte a acestui proiect este şi Programul “EU ŞI COPILUL MEU!”.

Acesta este implementat în unităţi de învăţământ cu clasele V-VIII. Astfel au fost selectaţi şi formaţi câte 25 de consilieri şcolari, care la rândul lor au selectat între 8 şi 16 elevi de clasa a V-a şi a VI-a, ai căror părinţi vor fi incluşi în program.

Programul conţine atât activităţile cu părinţii, cât şi realizarea unui studiu de evaluare a rezultatelor programului “EU ŞI COPILUL MEU!”.

Educaţia, definită în termeni foarte generali, este un proces al cărui scop esenţial este de a uşura o anumită modificare de comportament. Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei începând educarea lui în mediul familial. Împreună cu părinţii, şcoala îşi are rolul ei bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a copilului. În acest context, consilierea părinţilor în scopul îmbunătăţirii relaţiilor cu proprii copii, după principii ştiinţifice de psihopedagogie, devine o necesitate.

Părinţilor le revine rolul esenţial în creşterea copiilor, asigurându-le acestora nu numai existenţa materială, ci şi un climat familial afectiv şi moral. Sunt situaţii în care familia consideră că este suficient să se ocupe doar de satisfacerea nevoilor primare (hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, cheltuieli zilnice etc.), subestimând importanţa unei comunicări afective, aspect ce se reflectă negativ în dezvoltarea sentimentului de apartenenţă al copilului.

Rolul de părinte implică foarte multe cunoştinţe şi abilităţi necesare zi de zi. Problema este că aceste cunoştinţe şi abilităţi nu sunt înnăscute sau nu apar atunci când devii părinte. Fiecare dintre noi învăţăm să fim părinţi de la cei din jurul nostru, de la părinţii noştri, din informaţiile pe care le auzim sau le citim. Uneori însă ceea ce învăţăm interacţionând cu ceilalţi nu este suficient pentru a fi părintele de care copilul are nevoie pentru a se dezvolta şi pentru a creşte sănătos fizic şi mental. De multe ori, părinţii au întrebări la care nu au răspunsuri sau observă comportamente ale copilului lor la care nu ştiu cum să reacţioneze.

Creşterea factorilor de protecţie în mediul familial şi reducerea factorilor de risc în ceea ce priveşte prevenirea consumului de tutun, alcool şi de droguri la pre-adolescenţii cu probleme de comportament şi la copii proveniţi din familii cu statut socio-economic scăzut, prin intermediul îmbunătăţirii abilităţilor educative ale părinţilor (comunicare, stabilirea de norme, supravegherea comportamentului), întărirea legăturilor familiale şi clarificarea atitudinii familiei faţă de consumul de tutun, alcool şi droguri reprezintă scopul proiectului.
consilier şcolar - psiholog Sorina Vrană, Şcoala 71 şi Şcoala 52

vineri, 22 octombrie 2010

Combaterea violenţei în şcoli
Consilierii şcolari din sectorul 2 au participat la seminarul "Combaterea violenţei în şcoli - o mai bună comunicare între şcoală, părinţi şi copii".

Acest eveniment face parte din proiectul Tinerii împotriva violenţei, finanţat din Fondul Social European şi implementat de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în colaborare cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Agenţia OSC şi Organizaţia Salvaţi Copiii. Obiectivul general al proiectului "Tinerii împotriva violenţei" vizează dezvoltarea unor structuri şi mecanisme de informare, formare, monitorizare şi comunicare la nivel local, regional şi naţional în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenelor de violenţă în şcoală.

Scopul seminarului "Combaterea violenţei în şcoli - o mai bună comunicare între şcoală, părinţi şi copii" a vizat crearea unui mediu interactiv de comunicare şi dezbatere cu privire la această problematică, în vederea găsirii soluţiilor celor mai potrivite pentru preîntâmpinarea şi gestionarea situaţiilor de violenţă în şcoli.

joi, 7 octombrie 2010

Ziua Mondială a Sănătăţii MintaleSalvaţi Copiii România, Ministerul Sănătăţii – Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog, Organizaţia Mondială a Sănătăţii – Biroul pentru România şi Ambasada Norvegiei au organizat în data de 7 Octombrie 2010 un Seminar Naţional cu tema „Serviciile de sănătate mintală pentru copiii şi adolescenţii din România între oportunităţi şi bariere” pentru a celebra Ziua Mondială a Sănătăţii Mintale.

Cu această ocazie a fost lansată Cercetarea calitativă „Analiza serviciilor de sănătate mintală pentru copiii din România” realizată cu sprijinul metodologic al CURS - Centrul de Sociologie Urbana si Regionala, primul demers care şi-a propus să evidenţieze pe de o parte pattern-urile de identificare, de referire şi de colaborare terapeutică între specialiştii implicaţi în tratarea tulburărilor de sănătate mintală la copii şi adolescenţi, iar pe de altă parte să descrie traseul copilului diagnosticat cu o problemă de sănătate mintală prin sistemele de sănătate, educaţie şi protecţie socială.

În cadrul seminarului au fost abordate următoarele teme:
- Iniţiative Salvaţi Copiii pentru dezvoltarea de servicii de sănătate mintală pentru copii şi adolescenţi
- Nevoia de schimbare în sistemul românesc de sănătate mintală
- Viziunea strategică asupra sănătăţii mintale a copilului în România (Excelenţa Sa, Øystein Hovdkinn, Ambasadorul Regatului Norvegian în România)
- Sprijin acordat pentru dezvoltarea de bune practici în sănătatea şi protecţia copilului
- Analiza serviciilor de sănătate mintală pentru copiii din România – cercetare calitativă
- Paşi către îmbunătăţirea sistemului de servicii de sănătate mintală pentru copii

Mai multe informaţii despre proiectele Organizaţiei Salvaţi Copiii AICI