sâmbătă, 4 februarie 2012

Ședința profesorilor consilieri

In data de 3 februarie 2012, la Scoala Superioară Comercială Kretzulescu, a avut loc ședința profesorilor consilieri din municipiul București.

Ordinea de zi:

1. Directii de actiune in activitatea de consiliere scolara in semestrul al II-lea;

2. Calendarul Mobilitatii personalului didactic din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2012-2013;

3. Graficul desfasurarii concursului pentru acordarea gradatiilor de merit - sesiunea 2012;

4. Prezentarea OMECTS 6552/2011 publicat in MO 45/2012 – Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, asistenta psihoeducationala, orientarea scolara si orientarea profesionala a copiilor, a elevilor si a tinerilor cu cerinte educationale speciale.

5. Prezentarea activitatilor desfasurate in cadrul proiectelor POS-DRU derulate de CMBRAE;

6. Diverse

Evaluarea copiilor ai caror parinti opteaza pentru inscrierea acestora in clasa pregatitoare /clasa I in anul scolar 2012-2013 se va desfasura sub coordonarea CMBRAE