marți, 16 noiembrie 2010

EUROGUIDANCE

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a organizat în data de 12 noiembrie 2010, conferinţa naţională EUROGUIDANCE, cu titlul „Informare, consiliere şi orientare - posibilităţi de conectare a serviciilor din domeniu”.

Anul acesta temele abordate au inclus: „Dezvoltarea ofertei locale de servicii”; „Proiecte comune” şi „Oportunităţi de colaborare”. Cu această ocazie participanţii au avut ocazia să prezinte şi să împărtăşească iniţiativele şi practicile proprii; de asemenea au fost prezentate şi distribuite noile publicaţii în domeniu, realizate cu sprijinul Comisiei Europene prin Programul Euroguidance.
Comunicări: „Evaluarea temperamentului şcolarilor ca instrument pentru o educaţie creativă” ; Proiecte şi activităţi NBCC România; „Consilierea în proiectele internaţionale”; „Consilierea socio-profesională a persoanei seropozitive”, Zone de Educaţie Prioritară; Platforma Iteach; Proiectul „Giant: Acţiuni şi instrumente pentru integrarea sistemelor”, „Paşi spre o carieră europeană! Sistem informatic de consiliere a carierei”; „Proiecte de succes – O ofertă a Centrului Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică” Constanţa; „Bursa profesiilor”, „Monografiile profesionale – instrumente eficiente în activitatea de consiliere şi orientare în carieră”; „Parents and teachers în intercultural dialogue”, „Guidance in the bordering region of Oresund”; „Parteneriate şi programe”, „Salvaţi copiii de abandon şi neintegrare”; „O săptămână fără violenţă”; „Eficienţa relaţiilor de colaborare interinstituţională în implementarea programelor de prevenţie”; „Despre Eurydice şi publicaţiile ei”; Activităţile şi proiectele Agenţiei Naţionale Europass; „Studiu privind utilizarea portofoliului Europass”, „Proiecte şi colaborări în domeniul consilierii şi orientării în cadrul reţelei de asistenţă psihopedagogică”.

Mai multe informaţii AICI.
La această conferinţă au participat şi consilierii noştri: psih. Ioana Şandru, C.N. Mihai Viteazul.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu