vineri, 10 septembrie 2010

Şedinţa profesorilor consilieri


Poză din arhiva lui Tudor. Mulţumim!

Vineri, 10 septembrie, ora 9.00 la Şcoala Superioară Comercială „N. Kretzulescu” a avut loc şedinţa profesorilor consilieri şcolari din sectoarele 1-6.

Ordinea de zi:

1. Structura anului şcolar AICI
Structura reţelei şcolare cu cabinete de asistenţă psihopedagogică
Componenţa Consiliului de Administraţie al CMBRAE pentru anul şcolar 2010-2011
2. Prezentarea raportului de activitate pentru anul şcolar 2009-2010
3. Recomandări privind activitaţile de consiliere în anul şcolar 2010-2011
4. Recomandări de ordin administrativ (fişa postului, planul managerial, planificarea activităţilor la orele de obligaţie de catedră, portofoliul profesorului consilier, cereri pentru trecerea la alta tranşă de vechime, declaraţii privind obţinerea gradelor didactice, decizii de titularizare/suplinire etc)
5. Prezentări : “Eli Lilly” & “Salvaţi Copiii”
6. Diverse

Materialele prezentate AICI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu