miercuri, 23 februarie 2011

La finalul semestrului I. Bilanţ

În semestrul I al anului şcolar 2010-2011, consilierii şcolari din sectorul 2:

- au derulat cu elevi, părinţi şi profesori activităţi de consiliere individuală şi de grup pe teme de Cunoaştere şi autocunoaştere, Adaptarea elevilor la mediul şcolar, Adaptarea şcolii la nevoile elevilor in conformitate cu standardele curriculare, Optimizarea relaţiei elevi-părinţi-profesori, Stil de viaţă sănătos, Prevenirea comportamentelor agresive, Consecinţele abandonului şcolar;

- s-au implicat în studii psihosociologice la nivel de şcoală, sector, CMBRAE, alte instituţii (Studiul asupra nevoilor de dezvoltare instituţională/ analiza nevoilor elevilor/ cadrelor didactice, Studiul privind interesele profesionale ale elevilor de la clasele VII şi VIII , Studiu la nivel de scoală First Aid, Factori determinativi ai Orientarii si consilierii carierei, Studiu OSP –clasele a XII-a si a XIII-a seral, aplicarea Instrumentului ASEBA ; parteneri : ISMB ; Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. „Alexandru Obregia”, Universitatea Bucureşti - Facultatea de Psihologie, Studiul privind opţiunile şcolare si profesionale ale elevilor claselor a VIII-a, ale părinţilor acestora si ale profesorilor diriginţi, Metode şi instrumente noi pentru formarea competenţelor elevilor în managementul vieţii personale, Monitorizarea insertiei absolventilor de invatamant profesional si tehnic pe piata muncii; Deficiente de invatare –Salvati Copiii);

- au participat la cursuri de formare/perfectionare (Terapia experienţială a cuplului, adultului şi copilului, Părinţi eficace, Cursuri de parenting: „Învaţă să înţelegi copilul şi copilăria”, Utilizarea instrumentelor TIC în evaluarea si promovarea sănătăţii mintale la copil si adolescent, Diagnoza, intervenţia si prevenţia anxietăţii la copii si adolescenţi, Strategii si modele de comunicare organizaţională, Program pentru reforma educaţiei timpurii, Consultant in cariera, Tulburările prin deficit atenţional si comportament disruptiv - un subiect surmontabil (I), Tulburările prin deficit atenţiona şi comportament disruptiv - un subiect surmontabil (II)” - Tulburare opoziţionala si tulburare de conduita, Dificultăţi de învăţare, Incluziunea sociala si consilierea in cariera, Intervenţii validate ştiinţific in anxietatea de separare la copiii si adolescenţi, Intervenţii validate ştiinţific in anxietatea generalizata, Intervenţii validate ştiinţific in atacul de panica, Curs de mentor, Curs de formare psihoterapie integrative IRPI, Bazele Telelucrului, Standarde de referinta ARACIP, Conferinţa internaţională „Schimbare şi inovare în ştiinţele educaţiei”, Conferinţa de lansare a Proiectului strategic « Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei educaţii de calitate în sistemul de învăţământ preuniversitar din România, prin implementarea standardelor de referinţă », Curs Proiect Comenius BE-OK, workshop-uri profesori, părinți, elevi, Curs How to make good parents, workshop-uri cu profesori, Organizational change - Leading Dynamic Organizations" susţinut de Jorge Diener, Cursul de formare / mentorat in PRET adresat consilierilor scolari, « Teaching Across Europe-Profesor in Europa, Copiii cu autism, Îmbogăţirea şi optimizarea relaţiei de familie);

- au participat la seminarii, simpozioane, conferinţe (Combaterea violenţei în şcoli - o mai bună comunicare între şcoală, elevi şi părinţi, Al IV-lea Congres de Psihiatria Copilului si Adolescentului, Psiworld -Conferinţa Internaţionala de Psihologie, Intercultural Dialogue and Involvement through Volunteering, Seminar Naţional - Serviciile de sănătate mintală pentru copiii şi adolescenţii din România între oportunităţi şi bariere, Momente contemporane – România 2010, Conferinta Stiintifica 1-2-3 Let`s go. Promovarea unui stil de viata sanatos pentru copiii din Bucuresti, Simpozion “Metodologii pentru susţinerea in procesul de educaţie a copiilor cu dificultăţi de adaptare socio-şcolara”, Seminarul Naţional GIANT organizat de ISE Bucuresti Finantat cu sprijinul Comisiei Europene in cadrul Programului de Invatare pe Tot Parcursul Vietii, din Programul sectorial Leonardo da Vinci, Profesorii din sanatate impotriva violentei, A VII-a Conferinta nationala de sanatate mintala a copilului si adolescentului, Conferința EuroGuidance „Informare, consiliere şi orientare - posibilităţi de conectare a serviciilor din domeniu”, Conferința FDSC Nevoi emergente, Conferința "O Lume in Schimbare: Tinerii si riscul din mediul online", Seminar Managementul Proiectelor, Conferinta Tehnica de tratare a traumelor folosita in SUA, Conferinta T&T-Telework and Training project , Conferinta HeLPS Transfer project , Conferinta Modelul educational finlandez- performanţă şi excelenţă);

- au redactat articole/cărţi (articole în reviste de specialitate - Agresivitatea în comportamentul copilului şi adolescentului – cauze şi soluţii posibile, Importanţa familiei în modelarea personalităţii copilului, Despre depresie şi tratarea ei, Să înţelegem dependenţele, Lumea viselor noastre, Cu părinţii la psiholog; lucrări editate: Teste de evaluare. Caiete suport-clasele I-IV Editura Deltacart Educational, Diseminarea rezultatelor Proiectelor Comenius / Grundtvig, Ghid Consiliere și Orientare în carieră, Cum gestionăm agresivitatea adolescenţilor? Intervenţie experienţială unificatoare);

- s-au implicat în proiecte şi programe: Proiect de educaţie emoţională „Emoţiile mele”, Proiectul „Festivalul şanselor tale”, „ Noua ne pasa”, ”Centre de Orientare şi Resurse pentru Educaţia Incluzivă-Servicii educaţionale complexe pentru prevenirea si corectarea abandonului şcolar”, „Rolul lecturii in viata elevului” Parteneri: Franta, Institutul Francez din Bucureşti, „Specificitate, diversitate, toleranţă - modalitati de deschidere spre alte culturi”, „ Zâmbete creative”, „Simfonia emoţiilor”, Stagii de practica si consiliere vocationala pentru elevi in vederea integrarii lor ulterioare pe piata muncii, Proiect de Consiliere Online, Revista Şcolii, Proiectul Încă o şansă, Proiectul Grupul copiilor care ştiu să învingă anxietatea, Programul Sigur.Info, Tentaţiile adolescenţei. Codul Penal pe înţelesul tuturor, Proiectul Gândeşte cutezător, Proiectul Scoala Părinţilor, Proiectul de Formare Continua Centrata pe Scoală, Integrarea copiilor cu CES in scoală, Imaginea sacralităţii în viziunea copiilor, Educaţia copiilor romi – calea spre un loc de munca stabil, Scoală - o şansa pentru fiecare, Economie aplicata, Salvaţi Copiii - Dreptul copiilor la educaţie, Comenius BE – OK, Grundtvig How to make good parents, O şansa pentru comunitatea noastră - ediţia a III-a, Ţinta mea-liceul (ediţia a III-a), Educaţia sporeşte şansele tale, Proiect POSDRU 36217, Proiect „Eu şi copilul meu”RO 0047, Proiect POSDRU 61460, Comenius Healthy mind in a healthy body , Comenius Overcoming xenophobia, 1-2-3- Let’s go- promovarea unui stil de viata sănătos, Proiect de dezvoltare a inteligenţei emoţionale prin educaţie raţional- emotivă, Salvati Copiii - Invatam sa daruim, Proiect Comenius : Eco-Art, Tinerii in pragul vietii , Tinerii împotriva violenţei, Tehnici de Comunicare – JAR, Discriminarea de gen, Spune NU drogurilor , Program OSP, Proiect educational national ,,De la inima la inima", Reinventeaza-ti cariera, Positive ThinKing Training PoTrain, HELP – Pentru o viata fara tutun, Tineri in Europa – Un Program de Prevenire Primara a Consumului de Droguri, Dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale elevilor, 1 Decembrie - Ziua Nationala, Proiectul „Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii ” Organizarea și derularea optionalului “Valorificarea potenţialului creator uman în dezvoltarea personalităţii, conceperea unui curriculum pentru concursul naţional de proiecte didactice inter şi/sau transdisicplinare “Învăţare pentru societatea cunoaşterii”, IntelTech – Instruire în societatea cunoaşterii, CCPonline, Rezolvarea conflictelor prin comunicarea asertivă, Dezvoltarea sistemului naţional de management şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar, Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei educaţii de calitate în sistemul de învăţământ preuniversitar din România, prin implementarea standardelor de referinţă).

Aici găsiţi Raportul de activitate - An şcolar 2010-2011, semestrul I Centralizator BucureştiNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu