duminică, 5 decembrie 2010

Festivalului Naţional al Şanselor Tale

În perioada 6-12 decembrie 2010 se desfăşoară a XI-a ediţie a săptămânii educaţiei permanente -“Festivalului Naţional al Şanselor Tale”

Manifestarea este inclusă în Planul de acţiune al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind implementarea Strategiei Formării Profesionale a Adulţilor pe termen scurt şi mediu 2005-2010, direcţia de acţiune Conştientizarea cu privire la beneficiile FPC pentru persoane, întreprinderi şi alţi factori interesaţi şi răspunde politicii MECTS de promovare a învăţării pe tot parcursul vieţii şi de consolidare a rolului instituţiilor şi unităţilor de învăţământ ca centre de resurse educaţionale la nivelul comunităţii.

Ediţia din acest an, a XI-a, are ca deviză “Educaţia pentru o cultură a drepturilor fundamentale”, este întemeiată pe preocupările prezente ale Uniunii Europene privind promovarea drepturilor fundamentale în noile contexte economice, politice şi juridice, abordând, pe lângă drepturile clasice, cum ar fi egalitatea de gen şi tratament între femei şi bărbaţi, protecţia copilului şi idealurile tineretului şi drepturi noi, cum ar fi: protecţia datelor personale, bioetica şi transparenţa administraţiei publice.

Ca în fiecare an, în cadrul săptămânii educaţiei permanente -“Festivalul Naţional al Şanselor Tale”, se organizează activităţi de formare profesională continuă şi de educaţie permanentă a cadrelor didactice, a părinţilor, a reprezentanţilor comunităţii locale, seminarii, conferinţe, lectorate, mese rotunde, lansare de proiecte, diseminare de bune practici, “ziua porţilor deschise”, expoziţii de artă, de carte etc., vizite la instituţii de cultură şi artă, spectacole, concursuri, lansări de carte, vizionări de filme educaţionale, târguri de produse cultural-educative, târguri pentru locuri de muncă, realizate în cooperare cu AMOFM, precum şi activităţi privind evaluarea organizării “Festivalului Naţional al Şanselor Tale”. Aceste activităţi, care au ca obiective promovarea drepturilor fundamentale ale oamenilor, promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii, precum şi stimularea parteneriatului, cooperării şi dialogului social, sunt menite să contribuie la o înţelegere mai bună a problematici drepturilor omului.

La nivelul tuturor unităţilor de învăţământ din reţeaua sectorului 2 se derulează activităţi specifice Festivalului.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu