sâmbătă, 21 ianuarie 2012

Ședință metodică

Vineri, 20 ianuarie, ora 10, la Școala 27 Principesa Ileana consilierii școlari din sectorul 2 s-au întâlnit în ședință metodică.

Ordinea de zi a fost următoarea:
1. Dezbaterea noului Regulament de ordine interioară al CMBRAE
2. Prelucrarea OMECTS 5561 – Metodologia privind formarea continuă, precum și a notei informative a ISMB referitoare la înscrierea și finalizarea definitivatului (sesiunea 2012)
3. Proceduri de lucru în consiliere (Procedura privind prevenirea si combaterea absenteismului scolar , Procedura privind prevenirea si combaterea violenței școlare, Procedura privind comunicarea cu beneficiarii direcți ai activității de consiliere scolara, Procedura privind gestionarea dificultatilor de invatare ale elevilor, Procedura privind asistenta psihopedagogica a copiilor cu CES, Procedura privind orientarea scolara si profesionala a elevilor, Procedura privind asigurarea confidentialitatii in cadrul serviciilor de consiliere scolara, Procedura privind prevenirea comportamentelor de risc, Procedura privind facilitarea adaptarii la mediul scolar, Procedura privind promovarea serviciilor de consiliere scolara, Procedura privind evaluarea colegiala)
4. Informare despre proiectul "Consilieri şcolari mai bine pregătiţi pentru elevii de gimnaziu" - program de formare continuă de specialitate de tip "blended learning", ID: 63096, proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU
5. Alegerea responsabilului comisiei metodice la nivelul sectorului
6. Diverse (planuri manageriale, programarea inspecțiilor de grad, monitorizari etc)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu