sâmbătă, 23 octombrie 2010

Eu şi copilul meuMinisterul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în parteneriat cu Insprectoratul General al Poliţiei Române şi Agenţia Naţională Antidrog derulealează proiectul „Formare familială în abilităţi educative pentru prevenirea consumului de tutun, alcool şi droguri”, finanţat prin Mecanismul Financiar al SEE. Parte a acestui proiect este şi Programul “EU ŞI COPILUL MEU!”.

Acesta este implementat în unităţi de învăţământ cu clasele V-VIII. Astfel au fost selectaţi şi formaţi câte 25 de consilieri şcolari, care la rândul lor au selectat între 8 şi 16 elevi de clasa a V-a şi a VI-a, ai căror părinţi vor fi incluşi în program.

Programul conţine atât activităţile cu părinţii, cât şi realizarea unui studiu de evaluare a rezultatelor programului “EU ŞI COPILUL MEU!”.

Educaţia, definită în termeni foarte generali, este un proces al cărui scop esenţial este de a uşura o anumită modificare de comportament. Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei începând educarea lui în mediul familial. Împreună cu părinţii, şcoala îşi are rolul ei bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a copilului. În acest context, consilierea părinţilor în scopul îmbunătăţirii relaţiilor cu proprii copii, după principii ştiinţifice de psihopedagogie, devine o necesitate.

Părinţilor le revine rolul esenţial în creşterea copiilor, asigurându-le acestora nu numai existenţa materială, ci şi un climat familial afectiv şi moral. Sunt situaţii în care familia consideră că este suficient să se ocupe doar de satisfacerea nevoilor primare (hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, cheltuieli zilnice etc.), subestimând importanţa unei comunicări afective, aspect ce se reflectă negativ în dezvoltarea sentimentului de apartenenţă al copilului.

Rolul de părinte implică foarte multe cunoştinţe şi abilităţi necesare zi de zi. Problema este că aceste cunoştinţe şi abilităţi nu sunt înnăscute sau nu apar atunci când devii părinte. Fiecare dintre noi învăţăm să fim părinţi de la cei din jurul nostru, de la părinţii noştri, din informaţiile pe care le auzim sau le citim. Uneori însă ceea ce învăţăm interacţionând cu ceilalţi nu este suficient pentru a fi părintele de care copilul are nevoie pentru a se dezvolta şi pentru a creşte sănătos fizic şi mental. De multe ori, părinţii au întrebări la care nu au răspunsuri sau observă comportamente ale copilului lor la care nu ştiu cum să reacţioneze.

Creşterea factorilor de protecţie în mediul familial şi reducerea factorilor de risc în ceea ce priveşte prevenirea consumului de tutun, alcool şi de droguri la pre-adolescenţii cu probleme de comportament şi la copii proveniţi din familii cu statut socio-economic scăzut, prin intermediul îmbunătăţirii abilităţilor educative ale părinţilor (comunicare, stabilirea de norme, supravegherea comportamentului), întărirea legăturilor familiale şi clarificarea atitudinii familiei faţă de consumul de tutun, alcool şi droguri reprezintă scopul proiectului.
consilier şcolar - psiholog Sorina Vrană, Şcoala 71 şi Şcoala 52

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu