vineri, 22 octombrie 2010

Combaterea violenţei în şcoli
Consilierii şcolari din sectorul 2 au participat la seminarul "Combaterea violenţei în şcoli - o mai bună comunicare între şcoală, părinţi şi copii".

Acest eveniment face parte din proiectul Tinerii împotriva violenţei, finanţat din Fondul Social European şi implementat de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în colaborare cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Agenţia OSC şi Organizaţia Salvaţi Copiii. Obiectivul general al proiectului "Tinerii împotriva violenţei" vizează dezvoltarea unor structuri şi mecanisme de informare, formare, monitorizare şi comunicare la nivel local, regional şi naţional în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenelor de violenţă în şcoală.

Scopul seminarului "Combaterea violenţei în şcoli - o mai bună comunicare între şcoală, părinţi şi copii" a vizat crearea unui mediu interactiv de comunicare şi dezbatere cu privire la această problematică, în vederea găsirii soluţiilor celor mai potrivite pentru preîntâmpinarea şi gestionarea situaţiilor de violenţă în şcoli.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu